E-LEARNING

VYSKÚŠAJTE NÁŠ ONLINE KURZ

Ponúkame nové a efektívne vzdelávanie zamestnancov v oblasti bezpečnosti pri práci
 

Softvérovú aplikáciu E-learning tvorí

Spravovanie E-learningu (1.)

aplikácia pre správu E-learningu vo firme

 
správa zamestnancov
prideľovanie kurzov zamestnancom
sledovanie priebehu školení
nastavenia kurzov
plány, prehľady, štatistiky
tvorba upomienok

(2.)  E-learningové kurzy

prístup zamestnancov ku kurzom

pridelené kurzy k štúdiu
absolvované kurzy vrátane ich obsahu
dôležité informácie ku kurzom

NÁŠ E-LEARNING POZOSTÁVA Z TÝCHTO ČASTÍ:

Témy školenia sú prehľadne rozdelené na jednotlivé kapitoly

Možnosť priebežného overovania si vedomostí

Efektívne využívanie multimediálnych nástrojov

Overenie si vlastných vedomostí vo forme záverečného testu

Vytvorenie záznamu o úspešnom absolvovaní školenia

Výhody elektronického vzdelávania

JJ-BTS, s.r.o. Prešov - Vzdelávanie, poradenstvo a komplexné služby BOZP, OPP, revízie

Vzdelávajte sa pružnejšie a prehľadnejšie

E-learning ponúka množstvo multimediálnych a efektívnych nástrojov pre školenie a je dostupný na veľkom množstve zariadení.

JJ-BTS, s.r.o. Prešov - Vzdelávanie, poradenstvo a komplexné služby BOZP, OPP, revízie

Majte prehľad o výsledkoch

Máte možnosť preveriť si svoje vedomosti, pričom vyhodnocovanie výsledkov vzdelávania budete mať vďaka prehľadným informáciám o absolvovaných školeniach vždy po ruke.

 

JJ-BTS, s.r.o. Prešov - Vzdelávanie, poradenstvo a komplexné služby BOZP, OPP, revízie

Aktívnosť a efektívnosť

Vďaka možnosti preverovania si vedomostí a dynamickým interaktívnym prvkom sa účastník stáva vo vzdelávacom procese aktívnejším, čo tento typ vzdelávania robí oveľa efektívnejším.

Požadované programové vybavenie

Internetový prehliadač

IE 9+, Edge, Firefox, Chrome

Adobe Flash Player

verzia 20+

Internet

Minimálna rýchlosť prijímania dát 2 Mb/s

POZRITE SI NAŠE SLUŽBY ALEBO NÁS KONTAKTUJTE A ZISTITE VIAC

SME ODBORNÍCI NA BEZPEČNOSŤ

© 2024 Všetky práva vyhradené pre JJ-BTS, s.r.o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.