O NÁS

JJ-BST S.R.O.

O SPOLOČNOSTI

Vykonávame kontrolnú a dozornú činnosť v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v stavebníctve. Disponujeme odbornými pracovníkmi s dlhoročnými skúsenosťami vo výrobných aj nevýrobných prevádzkach.

NAŠA VÍZIA

Hlavným cieľom našich pracovníkov je dosiahnuť vysokú úroveň preventívnej kontrolnej činnosti k zamedzeniu nežiaducich závažných následkov plynúcich z porušovania bezpečnostných a súvisiacich predpisov. Na úseku výchovy, vzdelávania a poradenstva sa snažíme o dosiahnutie vlastného uvedomenia si nutnosti dodržiavania bezpečnostných predpisov jednak zo strany výrobných pracovníkov, ako aj zo strany ich zodpovedných vedúcich a riadiacich pracovníkov.

© 2024 Všetky práva vyhradené pre JJ-BTS, s.r.o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.