JJ-BTS s.r.o.

PONÚKAME VÁM TIETO SLUŽBY

Vykonávame kontrolnú a dozornú činnosť
v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Snažíme sa dosiahnuť vysokú úroveň preventívnej kontrolnej činnosti k zamedzeniu nežiaducich závažných následkov porušovania bezpečnostných a súvisiacich predpisov.

JJ-BTS, s.r.o. Prešov - Vzdelávanie, poradenstvo a komplexné služby BOZP, OPP, revízie

Komplexné služby

Vykonávame odborné, kontrolné, výchovné aj poradenské služby.

JJ-BTS, s.r.o. Prešov - Vzdelávanie, poradenstvo a komplexné služby BOZP, OPP, revízie

Odbornosť a skúsenosti

Disponujeme odbornými a skúsenými pracovníkmi s dlhoročnou praxou.

JJ-BTS, s.r.o. Prešov - Vzdelávanie, poradenstvo a komplexné služby BOZP, OPP, revízie

Úroveň a kvalita

Kladieme dôraz na preventívne kontrolné činnosti k zamedzeniu nežiaducich závažných následkov porušovania bezpečnostných predpisov.

JJ-BTS, s.r.o. Prešov - Vzdelávanie, poradenstvo a komplexné služby BOZP, OPP, revízie

Dodržiavanie predpisov

Snažíme sa o dosiahnutie vlastného uvedomenia si nutnosti dodržiavania bezpečnostných predpisov zo strany vedúcich aj pracovníkov.

POZRITE SI NAŠE SLUŽBY ALEBO NÁS KONTAKTUJTE A ZISTITE VIAC

SME ODBORNÍCI NA BEZPEČNOSŤ

© 2024 Všetky práva vyhradené pre JJ-BTS, s.r.o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.