SLUŽBY

JJ-BTS, s.r.o. Prešov - Vzdelávanie, poradenstvo a komplexné služby BOZP, OPP, revízie

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

Ponúkame komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pri ktorom Vás oboznámime s Vašimi právami a povinnosťami, všeobecnými zásadami prevencie aj základnými podmienkami pre zaistenie bezpečnosti na pracovisku.

JJ-BTS, s.r.o. Prešov - Vzdelávanie, poradenstvo a komplexné služby BOZP, OPP, revízie

Ochrana pred požiarmi (OPP)

Oboznámime Vás s povinnosťami, ktoré sa týkajú predchádzania vzniku požiarov. Poradíme Vám, aké hasiace prístroje či iné zariadenia je potrebné nainštalovať a aké potrebné opatrenia je nutné vykonať, aby bol daný objekt zabezpečený pred požiarom v súlade s právnymi normami.

JJ-BTS, s.r.o. Prešov - Vzdelávanie, poradenstvo a komplexné služby BOZP, OPP, revízie

Revízie

Vykonávame odborné prehliadky a skúšky (revízie) vyhradených technických zariadení (VTZ), kontrolnú a dozornú činnosť v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

JJ-BTS, s.r.o. Prešov - Vzdelávanie, poradenstvo a komplexné služby BOZP, OPP, revízie

Výchovno-vzdelávacia a poradenská činnosť

Ponúkame základnú odbornú prípravu v oblasti všeobecnej ochrany práce určenej pre zamestnávateľov aj zamestnancov, výchovu a vzdelávanie osôb na montáž a demontáž lešenia a pri ochrane pred požiarmi.

JJ-BTS, s.r.o. Prešov - Vzdelávanie, poradenstvo a komplexné služby BOZP, OPP, revízie

Koordinácia bezpečnosti na stavbách

S tým súvisí spracovanie plánov BOZP k predmetnej činnosti.

JJ-BTS, s.r.o. Prešov - Vzdelávanie, poradenstvo a komplexné služby BOZP, OPP, revízie

Interný audit systému manažérstva v oblasti BOZP

Spracovávame základnú a súvisiacu dokumentáciu BOZP.

Snažíme sa dosiahnuť vysokú úroveň preventívnej kontrolnej činnosti.

Na úseku výchovy, vzdelávania a poradenstva sa snažíme o dosiahnutie vlastného uvedomenia si nutnosti dodržiavania bezpečnostných predpisov zo strany zamestnávateľov aj výrobných pracovníkov.

JJ-BST S.R.O.

Prečo si vybrať práve nás?

Disponujeme odbornými pracovníkmi s dlhoročnými skúsenosťami vo výrobných aj nevýrobných prevádzkach. Naším cieľom je odbornosť a bezpečnosť. Zameriavame sa na vysokú úroveň preventívnej kontrolnej činnosti, pričom sa snažíme čo najviac zamedziť nežiaduce následky vyplývajúce z nedostatočného dodržiavania bezpečnostných predpisov.

© 2019 Všetky práva vyhradené pre JJ-BTS, s.r.o.
Používame anonymizované súbory cookie, aby sme Vám poskytli najlepší zážitok z našej stránky a ochránili vaše osobné údaje. Ak budete pokračovať, povoľujete tým prijatie všetkých súborov cookie na stránke spoločnosti JJ-BTS s.r.o.. Viac informácii